วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการวิทยาศาสตร์ลูกโป่งอมตะขอบคุณแนวดำเนินเรื่องจาก Youtube
โคงการวิทยาศาสตร์
TEAM ThreeSlashFive2014
จัดทำการแสดงโดย
นายธนากร ตั้งพวงทรัพย์ ผู้กำกับ
นายนพดล ขำพวง          ผู้ตัดต่อซาวด์
นายนวพล ฮ่อธิวงศ์        นักแสดงนำ
นายกังวาน                   นักแสดง  รับบท มือซ้าย
นายสหรัฐ                    นักแสดง  รับบทมือขวา
นายภูมิภัทธ์                 นักแสดง   รับบท อาจารย์ ปื๊ด
นายอรรถวิภัทธ์             นักแสดง  รับบท ไมเคล นักเป่าลูกโป่ง
นายณัฐธัญ   มหาสุข      รับหน้าที่ GB ปิดไฟ

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทีมงาน TAB ClinicComputer

ทีมงาน TAB ClinicComputer
ตะลุย โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม & โรงเรียนวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

PHOTO Teacher


อ.กำไร รังษิโย


อ.คมสันต์ เจริญสุข


อ.จารุวี ธีรเกต


อ.จินตนา อีแวนอ.ชุมนุมพร บูรณธนานุกิจอ.ถวัล สุดโสอ.ปฏิพัทธ์ ศรีคำอ.รวิสา


อ.วันชัย  สิงโตขำอ.วันณา เผ่าน้อยอ.วันวิภา อาจศึกษาอ.วันเพ็ญ แก้วไสวอ.วิริท บุณสร้างสมอ.สดุดี รัชตธาดาอ.สาวดี สังข์ศิริ


อ.สุรพงษ์ วงษ์ทนอ.เรณู มีแสงนิลอ.ไพโรจน์ วงษ์เสน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

FacebookAJ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ติดตาม