วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักศึกษา ปวช.2/8 ปี 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ


ทำงานที่ พ่อแม่จ้างมาเรียน
เพิ่มโดย เจ ไอ บีประมาณ​ 10 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ Sword Art Online
เพิ่มโดย Boos Rcaประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว

ทำงานที่ Namo
เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เพิ่มโดย Junnii Romeoประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ม.ศรีปทุม
เข้าร่วม ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

วิทยาลัยไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เพิ่มโดย Thaweekan Sombat ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เพิ่มโดย Papear Niratcha ประมาณ​ 8 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 6 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย Thaweekan Sombat ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ National Aeronautics and Space Administration - NASA
เพิ่มโดย เจ ไอ บีประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บีประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ Thai Ayothaya Business Administration College
เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ อยู่เฉยๆก็มีตัง
เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เพิ่มโดย Boos Rcaประมาณ​ 10 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ ธุรกิจส่วนตัว
เข้าร่วม ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ ไง พระนคร
เพิ่มโดย เจ ไอ บีประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

อโย
เพิ่มโดย อินดี้ หยกประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย อินดี้ หยกประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย Fon Siyapaประมาณ​ 5 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ พ่อแม่จ้างเรียน
เพิ่มโดย เจ ไอ บีประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย Riw Simboประมาณ​ 8 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล
เพิ่มโดย เจ ไอ บีประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย ลภน ตรีพาทย์ประมาณ​ 5 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย Maikew Thaiblood ประมาณ​ 5 เดือนที่แล้ว

ทำงานที่ พ่อแม่จ้างมาเรียน
เพิ่มโดย เจ ไอ บีประมาณ​ 11 เดือนที่แล้ว

เพิ่มโดย เจ ไอ บี ประมาณ​ 10 เดือนที่แล้ว

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ติดตาม